DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Společné akce

2008

Entomologické dny České společnosti entomologické:

Lanžhot (soutok Moravy a Dyje)

Česká společnost entomologická při AV ČR uspořádala tradiční, letos již 10. entomologické dny, kde měli členové našeho klubu již tradičně vysoké zastoupení: L. Blažej, J. Kadlec, R. Marschner s chotí, P. Matušových, M. Michalega, S. Rejl a M. Trýzna. Celkem se Dnů ČSE zúčastnilo rekordních 97 členů i nečlenů ČSE. Akce byla organizačně uspořádána ve spolupráci s odbornými pracovníky CHKO Pálava, Entomologickým ústavem AV v Českých Budějovicích a Lesním závodem Židlochovice.

Entomologické dny se konaly v termínu 9.-11. května 2008. První den zaznělo několik zajímavých přednášek. V úvodu pracovníci Lesního závodu Židlochovice seznámili s místními podmínkami, pohovořili o historii hospodaření lesního závodu a s přírodními zajímavostmi zdejší krajiny. Následoval blok odborných referátů. Kolega L. Čížek z Entomologického ústavu pohovořil o biotopech zdejších lužních lesů, historii jejich využívání a o faktorech, kterými jsou v současné době ohrožovány. Následovala místy až vášnivá diskuze nad mnoha problémy spojených s využíváním a ochranou těchto biotopů.

Následujícího dne vyrazili účastníci na terénní exkurze do velmi atraktivní lokality tzv. Soutoku, dále do NPR Ranšpurk včetně jeho blízkého okolí a nakonec do okolí Pohanska. Večer následovala přednáška prezidenta Společnosti rakouských entomologů pana Petra Zábranského na téma „Vzácní brouci v mrtvém dřevě starých stromů“. Někteří kolegové poté vyrazili na noční lov na světlo, jiní v kuloárech diskutovali nejrůznější entomologické problémy. Druhý den terénních exkurzí byl věnován oblasti Milovické obory a PR Milovická stráň, odpoledne byla navštívena zajímavá stepní lokalita Skalky u Sedlece. Závěrem lze říci, že se Entomologické dny ČSE vydařily. Počasí přálo, nálada byla výborná a podařilo se zjistit i řadu významných druhů bezobratlých živočichů. Nezbývá než poděkovat všem organizátorům za perfektně zvládnutý průběh celé akce.

2007

Foto ze setkání entomologů horní lužice 2007, foto M.Jeremies.