DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Listy EK

Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích

alias

Folia entomologica decinensis

 

Redakční rada: M. Trýzna, L. Blažej, P. Benda & V. Kopecký

Obsah

Folia entomologica decinensis 7/2007

 • Trýzna M.: Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích konaného dne 16.prosince 2006 v restauraci „U Málků“ v Děčíně. Str. 1-2.
 • Benda P.: Výzva ke spolupráci – doplňky k tesaříkům Labských pískovců. Str. 2.
 • Benda P. & Phoenix J.: Setkání saských odonatologů 2007 v česko – německých Labských pískovcích. Str. 2.
 • Blažej L.: Entomologické dny EK při Labských pískovcích. Str. 3-4.
 • Černý J.: Přehled zjištěných motýlů (Lepidoptera) v rámci 3. entomologických dnů EK při Labských pískovcích v roce 2007. Str. 4-5.
 • Jeremies M.: Setkání entomologů tří zemí – České republiky, Polska a Německa (Horní Lužice) v Cunewalde u Bautzen. Str. 5.
 • Blažej L. & Trýzna M.: Výzkumy bezobratlých v Českém Švýcarsku v roce 2007. Str. 5-6.
 • Benda P., Blažej L., Černý J., Kopecký V. & Michalega M.: Faunistické střípky. Str. 6-7.
 • Michalega M.: Zkušenosti s odchovem tesaříka Phytoecia uncinata (Redtb.). str. 7-8.
 • Kadlec J.: Odchov imág xylofágních brouků z vývojových stádií. Str. 8-9.
 • Pokorný J.: Příspěvek k poznání střevlíka Carabus menetriesi Hummel. Str. 9-12.
 • Baňař P.: Ploštice infrařádu Enicocephalomorpha. Str. 12-13.
 • Černý J.: Inventarizační průzkum motýlí fauny v připravovaném ZCHÚ Na Tisce. Str. 13-16.
 • Blažej L.: Významné mokřady Jetřichovicka a okolí. Str. 16.
 • Blažej L.: Pískovny Českolipska. Str. 16-17.
 • Blažej L. & Červinková Y.: Za Leistusem do Krkonoš. Str. 17-18.
 • Blažej L. & Červinková Y.: Entomologické zážitky z Českého krasu. Str. 18-19.
 • Blažej L., Kadlec J., Lust Z. & Červinková Y.: Expedice: Jižní Morava 2007. Str. 19-22.
 • Spružina J.: Nález vzácného smrtníka Blaps abbreviata Menetries, 1836 (Coleoptera: Tenebrionidae) na jižním Slovensku. Str. 22-23.
 • Kadlec J.: Štúrovo a Pilis 2007. Str. 23-26.
 • Ryjáček V.: Expedice DORCADION 2007 - Makedonie/Řecko. Str. 26-28.
 • Ryjáček V.: MOROCCO 2007. Str. 28-31.
 • Blažej L.: Ze sbírek světových specialistů. Str. 31.
 • Benda P., Blažej L., Nesvadba P., Pokorný J. & Schneider J.: Kulturní entomologická vložka. Str. 31-32.

 

Folia entomologica decinensis 6/2006

 • Trýzna M.: Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích konaného dne 3. prosince 2005 v restauraci „U Málků“ v Děčíně. Str. 1.
 • Blažej L.: Entomologické dny EK při Labských pískovcích. Str. 1-2.
 • Černý J.: Přehled zjištěných motýlů (Lepidoptera) v rámci 2. entomologických dnů EK při Labských pískovcích v roce 2006. Str. 2-3.
 • Blažej L.: Seminář o motýlech. str. 3.
 • Blažej L. & Trýzna M.: Entomologické výzkumy v Českém Švýcarsku v roce 2006. Str. 4-5.
 • Benda P.: Jak začal náš klub? Str. 5-6.
 • Trýzna M. & Blažej L.: Spáleniště – vzácný biotop raritních druhů hmyzu Českého Švýcarska. Str. 6.
 • Blažej L. & Benda P.: Jak vytvořit z lesní školky entomologickou klenotnici. Str. 6-7.
 • Hula V.: Hnědásek chrastavcový, proč nám vymřel na severu Čech? Str. 7-9.
 • Blažej L.: Výskyt modrásků rodu Maculinea na území CHKO Labské pískovce. 9-10.
 • Černý J.: Příspěvek k poznání molovitých (Lepidoptera, Tineidae) na Děčínsku. Str. 10-13.
 • Kadlec J.: Příspěvek k faunistickému poznání brouků čeledi Cerambycidae vrchu Špičák ve Varnsdorfu. Str. 13-14.
 • Baňař P.: Faunistický průzkum ploštic (Heteroptera vybraných lokalit CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko. Str. 14.
 • Blažej L., Trýzna M., Říha R., Kadlec J., Benda P. & Phoenix J.: Faunistické střípky. Str. 14-15.
 • Purchart L.: Adelostomini Solier, 1834 – pozoruhodná skupina potemníků z Afriky. 15-16.
 • Černý J.: Faunistické novinky ze světa mikrolepidopter. Str. 16-17.
 • Michalega M.: O tesaříku Opsilia uncinata (Redtb.). str. 17.
 • Pokorný J.: Příspěvek k poznání druhu Hemicarabus nitens Linné, 1758. Str. 17-18.
 • Pokorný J.: Pokus o vysledování četnosti výskytu střevlíka Hemicarabus nitens v závislosti na momentálních klimatických podmínkách v letech 1988-2006. Str. 18-19.
 • Říha R. & Blažej L.: Klepítníci. Str. 19.
 • Ryjáček V., Kejval Z., Šafránek O. & Ševčík V.: EXPEDICE INDIE 2006. Str. 19-21.
 • Benda P., Blažej L. & Moravec P.: EXPEDICE  MONTENEGRO  2006. Str. 21-23.
 • Trýzna M. & Sehnal R.: Centrální Čína – expedice Panda 2006. Str. 23-25.
 • Spružina J.: Percottus glenii. Str. 25-27.
 • Blažej L.: Ze sbírek světových specialistů. Str. 27.
 • Trýzna M.: Zájem o Listy entomologického klubu při Labských pískovcích ze světa. Str. 27.

 

Folia entomologica decinensis 5/2005

 • Benda P. & Trýzna M.: Zápis ze setkání členů Entomologického klubu při Labských pískovcích konaného dne 11. prosince 2004 v restauraci „U Málků“ v Děčíně. Str. 1-2.
 • Baňař P.: Faunistický průzkum ploštic (Heteroptera) v NP ČŠ a CHKO Labské pískovce v roce 2005. Str. 2.
 • Černý J. & Spružina J.: Průzkum fauny motýlů imisní oblasti s dominantním zastoupením břízy. Str. 2-3.
 • Blažej L.: Moerickeho barevné misky. Str. 3-4.
 • Blažej L., Lust Z., Michalega M., Benda P., Ryjáček V. & Trýzna M.: Faunistické střípky 2005. Str. 4-5.
 • Purchart L.: Nový druh potemníka pro Českou republiku. Str. 5.
 • Benda P. & Marschner R.: Páchník hnědý, Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) v Děčíně. Str. 5.
 • Michalega M. & Blažej L.: Poznatky z pozorování tesaříka Acmaeops septentrionis (C.G.THOMSON). str. 5-6.
 • Spružina J.: Za soumraku. Str. 6-7.
 • Benda P.: Mám svého brouka. Str. 7.
 • Trýzna M.: V Čínských velehorách. Str. 7-8.
 • Ryjáček V.: Čínské putování. Str. 8-11.
 • Blažej L.: Ze sbírek našich specialistů. Str. 11.

 

Folia entomologica decinensis 4/2004

 • Trýzna M.: Zápis ze setkání Entomologického klubu při Labských pískovcích, konaného dne 6. prosince 2003 v Děčíně. Str. 2.
 • Blažej L.: Broučí otazník v labském kaňonu. Str. 2-3.
 • Blažej L.: Významné faunistické nálezy (Col., Cerambycidae & Curculionidae). Str. 3.
 • Blažej L.: Entomologický význam vrchu Spravedlnost u Chřibské. Str. 4.
 • Benda P.: Soustava chráněných území NATURA 2000 a Labské pískovce. Str. 4.
 • Trýzna M.: Bezobratlí zařazení do soustavy NATURA 2000. Str. 5.
 • Trýzna M.: Faunistické střípky – hmyz. Str. 5.
 • Trýzna M.: Lepidopterologický průzkum motýlů v přírodní rezervaci Babylon v Národním parku České Švýcarsko, Dle výsledků výzkumu Dr. Jiřího Vávry. Str. 6.
 • Trýzna M.: Motýli Českého Švýcarska. Str. 6-7.
 • Rejl S.: Poznámka k druhu Heteropterus morfeus. Str. 7.
 • Trýzna M.: Další vzácní obyvatelé Českého Švýcarska. Str. 7.
 • Svadbík P.: I štěstí je sběrateli třeba. Str. 7.
 • Trýzna M.: Ještě jednou ke kozlíčkům rodu Pogonocherus. Str. 7-8.
 • Trýzna M.: Výsledky faunistického výzkumu nosatcovitých brouků (Curculionidae) a mandelinek (Chrysomelidae) na území NP České Švýcarsko a v navazujících areálech, Dle výzkumů dr. Strejčka. Str. 8.
 • Blažej L.: Megopis v Děčíně? Str. 8.
 • Blažej L.: K rozšíření cvrčíka v severních Čechách. Str. 8.
 • Chládek F & Trýzna M.: Významné nálezy orthopter v Národním parku České Švýcarsko. Str. 9.
 • Bedl P.: Perla jižních moří, aneb všichni se učíme a já až teď. Str. 9-10.
 • Šafránek O.: Za svižníky do Jižní Ameriky. Str. 10-12.

 

Folia entomologica decinensis 3/2003

 • Benda P.: Žije ještě roháč obecný (Lucanus cervus) na děčínsku ? str. 2.
 • Ševčík V.: Sběratel a zákon. Str. 2-3.
 • Šafránek O.: Brouci a Laos. Str. 3-4.
 • Svadbík P.: Faunistické střípky. Str. 4.
 • Trýzna M.: Výzkum bezobratlých živočichů na území Českého Švýcarska – historie a současnost. Str. 4-5.
 • Trýzna M.: Hmyz a České Švýcarsko. Str. 5-6.
 • Trýzna M.: Brouci z doby ledové žijí v Českém Švýcarsku. Str. 6-7.
 • Svadbík P.: Broučí píseň aneb systematika koleopter. Str. 7.

 

Folia entomologica decinensis 2/2002

 • Benda P.: Zápis ze setkání Entomologického klubu při NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, konaného dne 1. prosince 2001 v Děčíně. Str. 2.
 • Benda P.: 5. setkání odonatologů. Str. 2-3.
 • Trýzna M.: Krátké zprávy. Str. 3.
 • Šafránek O.: Něco málo o svižnících. Str. 3-4.
 • Čapek L.: Příspěvek k výskytu tesaříkovitých (Cerambycidae) na lokalitách Varnsdorf, Dolní Podluží a Rybniště. Str. 4-5.
 • Vysoký V.: ABC o našich broucích (Zajímavosti o některých našich broucích podle abecedy), část 3: C + Č. str. 5-8.

 

Folia entomologica decinensis 1/2001

 • Benda P.: Zápis ze setkání Entomologického klubu při NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, konaného dne 17.3. 2001 ve Chřibské. Str. 2.
 • Svadbík P.: Pozdě, ale přece (aneb pozdní specializace). Str. 2-3.
 • Trýzna M.: Faunisticky významné nálezy některých druhů brouků na území Labských pískovců. Str. 3-4.
 • Vysoký V.: ABC o našich broucích (Zajímavosti o některých našich broucích podle abecedy), část 2: B. str. 4-7.
 • Vysoký V.: Determinační minimum - část druhá. Str. 7-9.

 

Folia entomologica decinensis 0/2001

 • Benda P.: Zápis ze setkání entomologického klubu dne 9.12.2000 na Správě CHKO Labské pískovce v Děčíně. Str. 2.
 • Trýzna M.: Výzva ke spolupráci. Str. 4
 • Trýzna M.: Informace o nové literatuře. Str. 4
 • Vysoký V. & Trýzna M.: ABC o našich broucích – A. str. 4-6.
 • Chochel M.: Pár slov o arachnologii. Str. 6-7.
 • Vysoký V.: Determinační minimum - část první. Str. 8.