DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Bibliografie

Jméno Rok Citace
Bauer P., Benda P., Härtel H. & Trýzna M. 2002 Přehled současných zvláště chráněných území v Labských pískovcích. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XII/4: 5-28.
Kment P., Bryja J., Jindra Z., Hradil K. & Baňař P. 2003 New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia II. (Nové a zajímavé nálezy ploštic (Heteroptera) z České republika a ze Slovenska II). Klapalekiana, 39: 257-306. 
Belisová N., Härtel H., Marková I., Patzelt Z., Trýzna M. & Vařilová Z. 2007 Národní park České Švýcarsko. – In: Moucha P., Špryňar P., Urban F. (eds.): Ochrana přírody v České republice, Europarc Česká republika, DVD, Cittadella Production.
Benda P. 1996 Pozorování vážky hnědoskvrnné Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) v Labských pískovcích. (Sichtbeobachtung vom Südlichen Blaupfeil Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) im Elbsandsteingebirge). Sborník Okresního muzea v Mostě, Řada přírodovědná, 18: 27 - 28.
Benda P. 2001 Vážky (Odonata). In: Šutera V., Kuncová J. & Vysoký V. (eds): Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. Století. 96-99.
Benda P. 2002 Vážky (Odonata) Labských pískovců (Českého Švýcarska). Vážky 2002. Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích. ZO ČSOP Vlašim: 14-20.
Benda P. 2002 Nález vážky hnědoskvrnné (Orthetrum brunneum) a vážky červené (Crocothemis erythraea) na Ústecku. Vážky 2002. Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích. ZO ČSOP Vlašim: 157-158. 
Benda P. 2004 Vážky a Labské pískovce (České Švýcarsko). České Švýcarsko. Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko, 3. Ročník, 1/2004: 6.
Benda P. & Honců M. 2002 Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí V. celostátního setkání odonatologů v Labských pískovcích. Vážky 2002. Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích. ZO ČSOP Vlašim: 8-13. 
Benda P. & Marschner R. 1996 Vážky na Olešském rybníce. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XV/3: 25 - 27.
Benda P. & Marschner R. 1999 Příspěvek k rozšíření vážky podhorní  - Sympetrum pedemontanum (ALLIONI, 1766) na Děčínsku. (Contribution to the extension of Sympetrum pedemontanum (ALLIONI, 1766) in the region of Děčín). Sborník Okresního muzea v Mostě, Řada přírodovědná, 20/21: 35-38.
Benda P. & Vysoký V. 2000 Tesaříci Labských pískovců (Coleoptera: Cerambycidae). Albis international, Ústí nad Labem. 337 pp.
Blažej L. 2004 K rozšíření cvrčíka v severních Čechách. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XIII/3: 28 - 29.
Blažej L. 2004 Dosavadní znalosti fauny žahadlových blanokřídlých Pastýřské stěny. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XIII/4: 34 - 37.
Blažej L. 2007 Střevlíkovití brouci štěrkopískových náplavů řeky Labe. Děčínské Vlastivědné Zprávy, XVII/2: 37 - 39.
Blažej L. 2006 Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) nivy řeky Labe v CHKO Labské pískovce. Bakalářská práce, depon. in. FŽP UJEP, Ústí nad Labem, 86 pp.
Blažej L. 2007 Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) nivy řeky Labe v CHKO Labské pískovce. (Laufkäfer (Coleoptera: carabidae) der Aue der Elbe im LSG Labské pískovce). Sborník Severočeského Muzea - Přírodní Vědy, Liberec, 25: 71 - 86.
Blažej L., Farkač J., Häckel M. & Sehnal R. 2007 Faunistic records from the Czech Republic - 238. Klapalekiana, 43: 213 - 214.
Blažej L. & Trýzna M. 2007 Entomologické dny v Českém Švýcarsku. České Švýcarsko – Zpravodaj Správy NP České Švýcarsko, Krásná Lípa, 6(2): 1.
Černý J. 1996 Příspěvěk k faunistice čeledi Nepticulidae Děčínska (Lepidoptera). (Zur Faunistik der Familie Nepticulidae der Umgebung Děčín (Lepidoptera)). Klapalekiana, 32: 1 - 10.
Černý J. 1998 Příspěvěk k faunistice čeledi Nepticulidae (Lepidoptera) Děčínska - 2. část. (Zur Faunistik der Familie Nepticulidae (Lepidoptera) der Umgebung Děčín - 2. Teil). Klapalekiana, 34: 31 - 44.
Černý J. 2001 Příspěvek k faunistice čeledi Nepticulidae (Lepidoptera) Děčínska - 3.část. (Zur Faunistic der Nepticulidae (Lepidoptera) der Umgebung Děčín - 3. Teil). Klapalekiana, 37: 153-165.
Černý J. & Říha R. 2007 Výsledky faunistického průzkumu motýlů (Lepidoptera) v okolí města Rumburk (Šluknovský výběžek, severní Čechy). (Results of faunistic research of Lepidoptera in town of Rumburk and its environs (Šluknovský výběžek region, Northern Bohemia)). Klapalekiana, 43: 125-161.
Černý J. & Vysoký V. 2001 Nové druhy motýlů na okrese Ústí nad Labem (Lepidoptera). Fauna Bohemiae septentrionalis, 26: 169 - 178.
Chládek F. & Trýzna M.   Předběžné výsledky inventarizačního průzkumu rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera s. l.) na území Národního parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce v roce 2000 – 2004. (Vorläufige Ergebnisse der Inventarisierung der Orthoptera s. l. auf dem Gebiet des Nationalparks Böhmische Schweiz und des Landschaftsschutzgebiets Elbsandsteingebirge in den Jahren 2000 – 2004). Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí n. L., 29: 221 – 232.
Härtel H., Cílek V., Voříšková L., Vařilová Z., Trýzna M. & Benda P.  2002 Guide to the mid-conference excursion to the Bohemian Switzerland National Park, on 18 September 2002. Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, an international conference, Doubice in Saxonian-Bohemian Switzerland, Czech Republic.
Herben T., Härtel H., Trýzna M. & Marková I.  2007 Biota in sandstone habitats: sandstones as ecological islands, pp. 141-143 - In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.): Sandstone Landscapes, Academia, Praha.
Holuša J. & Trýzna M.  2007 Flight activity of Anthribus nebulosus Forster, 1770 (Coleoptera: Anthribidae) and notes to its life history. Journal of Forest Science (Special Issue), 53: 11-15.
Holuša J., Trýzna M. & Liška J.  2007 Lesní ochranná služba informuje. Větevníčkovití (Anthribidae) jako „druhotný“ problém ochrany lesa. Lesnická práce. Časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec n. Černými lesy, 86(12): 38.
Knížek M. & Trýzna M. 2002 Bark beetles on white pine in Bohemian Switzerland National Park. In. Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. Abstract Book: 7.
Knížek M. & Trýzna M. 2002 Kůrovci na borovici vejmutovce v Národním parku České Švýcarsko. Zpravodaj ochrany lesa, VIII/2002, VÚHLM Jíloviště – Strnady: 54 - 55.
Knížek M. & Trýzna M. 2002 Bark beetles on white pine in Bohemian Switzerland National Park. Poster. Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14 - 20 September, 2002, Doubice in Saxonian-Bohemian Switzerland, Czech Republic.
Knížek M., Trýzna M. & Klitsch M. 2003 Bark beetles on Pinus strobus. Poster. IUFRO Unit Integrated Control of Scolytid Bark Beetles: Bark Beetle Biology and Management: from the 1960´s to the 21st Century v Blodgett Forest Research Station, Georgetown v Kalifornii, U.S.A., 29. září – 2. října 2003.
Knížek M., Trýzna M. & Klitsch M. 2007 Bark beetles on white pine (Pinus strobus) in the Bohemian Switzerland national park (Czech Republic). 240-243. – In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Williams R. (eds.): Sandstone Landscapes. Academia, Praha.
Kula E., Černý J. & Spružina J. 2005 Notes of the fauna of moths in an air-polluted area with a dominant proportion of birch. Folia Oecologica, 32/2: 83-89.
Kula E., Černý J. & Spružina J. 2005 Nové druhy motýlů ve fauně Děčínska. (New Lepidoptera species in fauna of Děčín surroundings). Sborník Okresního muzea v Mostě, Řada přírodovědná, 27: 55 - 66.
Kula E., Černý J. & Spružina J. 2006 Sezónní letová aktivita motýlů čeledi Geometridae v území Děčínského Sněžníku. (Seasonal flight of moths of the family Geometridae in the region of Děčínský Sněžník). Sborník Oblastního muzea v Mostě, Řada přírodovědná, 28: 49-74.
Malík L. 1982 Střevlíkovití města Děčína. Zprávy Čs. Spol. Entomol. Při ČSAV, Praha, 18 (2): 47 - 50.
Mikuláš R., Adamovič J., Härtel H., Benda P., Trýzna M. & Kučerová L. 2007 Elbe Sandstones (Czech Republic/Germany). 326-328. – In: Härtel H., Cílek V., Herben T. & Williams R. (eds.): Sandstone Landscapes. Academia, Praha.
Pižl V. 1977 Kovaříkovití v rezerveci Růžák na Děčínsku (Col.). (Elateriden im Naturschutzgebiet Růžák auf Děčínsko in Nordböhmen (Col.)). Zprávy Čs. Spol. Entomol. Při ČSAV, Praha, 13: 20-24.
Pižl V. 1979 Tesaříkovití Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (Coleoptera, Cerambycidae). (Bockkäfer des LSG Labské pískovce (Coleoptera, Cerambycidae)). Zprávy Čs. Spol. Entomol. Při ČSAV, Praha, 15: 11-16.
Phoenix J. 1998 Nachweis der Gemeinen Keiljungfer Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) an der Oberelbe (Odonata). Mitteilungen Sächsischer Entomologen, 43: 15.
Phoenix J. 1999 Die Kirnitzsch / Křinice – ein überregional bedeutsames Fließgewässersystem in Sachsen und Böhmen. Schriftenreihe des Nationalparkes Sächsische Schweiz, 3: 58-88.
Phoenix J. 2000 Besonderheiten aus der Tierwelt. Nationalpark Report, 2/2000: 12.
Phoenix J. 2002 Die Libellenfauna (Odonata) in der Sächsischen Schweiz – eine erste zusammenfassende Übersicht. Vážky 2002. Sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích. ZO ČSOP Vlašim: 34-39.
Phoenix J. 2004 Grenzübergreifende Libellenstudien (Cordulegastridae, Gomphidae) in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz (Elbsandsteingebirge). Vážky 2004. Sborník referátů VII. celostátního semináře odonatologů v Krušných horách. ZO ČSOP Vlašim: 41-47.
Phoenix J. 2005 Gestreifte Quelljungfer Cordulegaster bidentata (SÉLYS, 1843). In: Brockhaus, T. & U. Fischer (Hrsg.): Die Libellenfauna Sachsens. Natur & Text, Rangsdorf: 194-197.
Phoenix J. 2005 Zweigestreifte Quelljungfer Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807). In: Brockhaus, T. & U. Fischer (Hrsg.): Die Libellenfauna Sachsens. Natur & Text, Rangsdorf: 198-201.
Phoenix J. 2005 Quellabflüsse in der Sächsischen Schweiz. In: Brockhaus T. & Fischer U. (Hrsg.): Die Libellenfauna Sachsens. Natur & Text, Rangsdorf: 364-365.
Phoenix J., Kneis P. & Zinke J. 2001 Ophiogomphus cecilia im sächsischen Abschnitt der Elbe (Odonata: Gomphidae). Libellula, 20: 23-32.
Phoenix J. & Zinke J. 2004 Neue Nachweise von Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata, Cordulegastridae) im sächsischen Teil des Elbsandsteingebirges (Sächsische Schweiz). Entomologische Nachrichten und Berichte, 48: 175-178.
Phoenix J. & Hentschel W. 2006 Nové doklady o vážkách Aeshna subarctica elisabethae DJAKONOV, 1922 a Somatochlora alpestris (SÉLYS, 1840) z české části Krušných hor. Vážky 2005. Sborník referátů VIII. celostátního semináře odonatologů ve Ždárských vrších. ZO ČSOP Vlašim: 167-174.
Pokorný J. 1985 Příspěvek k faunistice brouků tribu Carabini na Děčínsku (Coleoptera, Carabidae). Zprávy Čs. Spol. Entomol. Při ČSAV, 21: 37 - 40.
Pokorný J. 1993 Příspěvek k rozšíření střevlíků rodu "Carabus" a "Cychrus" v širším okolí Děčína. "COLEOPTERA: CARABIDAE". Děčínské Vlastivědné Zprávy, VI/3: 32 - 38.
Senoh T. & Trýzna M. 2006 Morimotanthribus chinensis (Coleoptera, Anthribidae), a new genus and species from China. Elytra, Tokyo, 34(2): 397-401.
Strejček J & Trýzna M. 2005 Urodonidae (rezedáčkovití), pp. 542. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. AOPK ČR, Praha, 760 pp.
Trýzna M. 2001 Ploštice (Heteroptera). 99-101. - In: Šutera V., Kuncová J. & Vysoký V. (eds): Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století, Ústí nad Labem. 
Trýzna M. 2002 Zajímaví a vzácní broučí obyvatelé národního parku. České Švýcarsko - Zpravodaj Národního parku České Švýcarsko, 1/2002: 8.
Trýzna M. 2003 O broucích z doby ledové. České Švýcarsko – Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, 2/1: 6.
Trýzna M. 2003 Amatérští i profesionální entomologové se sdružují při NP České Švýcarsko. České Švýcarsko – Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, 2/2: 5.
Trýzna M. 2004 Chráněný a ohrožený hmyz Českého Švýcarska. České Švýcarsko – Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, 3/1: 7.
Trýzna M. 2004 Ze života hmyzu. České Švýcarsko – Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, 3/2: 7.
Trýzna M. 2004 Unikáty v Národním parku České Švýcarsko. Obzor – Národní geografický magazín. 1(1): 22-23.
Trýzna M. 2005 Unikátní fauna Růžovského vrchu. České Švýcarsko - Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, 4/2: 5-6.
Trýzna M. 2007 V národním parku objeveny nové druhy pro vědu. České Švýcarsko - Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, 6(2): 5.
Trýzna M. 2007 Čínští vědci navštívili národní park. České Švýcarsko - Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, 6(2): 9.
Trýzna M. & Strejček J. 2005 Anthribidae (větevníčkovití), pp. 543-544. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. AOPK ČR, Praha, 760 pp.
Vonička P., Honců M. & Blažej L. 2005 Příspěvek k poznání rozšíření a ekologie střevlíka Leistus rufomarginatus (Coleoptera: Carabidae) - nového druhu pro faunu Čech. (Contribution to the knowledge on distribution and ecology of Leistus rufomarginatus (Coleoptera: Carabidae), a new species for Bohemia (Czech Republic)). Klapalekiana, 41: 257 - 260.